Hjem

Vollen Båtforening BA

Stiftet i Vollen 1948 Sidenene er oppdatert 15.11.2017

Foreningen har også en e-post post@vbf-vollen.no

Infomasjon til andelseiere og medlemmer

 

Årets opptak fastsatt til 23. og 24. september 2017.

 

Nærmere informasjon vil bli slått opp på vaktboden senest 18. september.

Alle båter som benytter VBF's arealer i løpet av vinteren 2017/2018 må betale arealleie eller havneavgift,

som vedtatt på årsmøtet. På grunn av plassmangel ber styret om at joller bringes hjem for opplag.

Avgift med kran på opptaksdag tilsvarer leie av kran.

 

Viktig nyhet ved opptak av båter høsten 2017.

 

I forbindelse med opptak av båter er det viktig å legge merke til at det ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 2017, at VBF skal delta i et vaskeprosjekt hos Vollen Marina. Det vil si at styret i VBF henstiller til andelseiere, som skal ha båten på land, at de bestiller vasketime i løpet av14 dager før opptak hos Vollen Marina.

 

Priser VBF's høstvask:

 

0-25 fot = 500,-

26-45 fot = 800,-

46-53 fot = 1000,-

 

Det tar om lag 10-15 minutter å utføre. Ta kontakt på telefon 97047489.

Dette er et miljøprosjekt for å hindre giftig forurensende bunnstoff og komme ut i sjøen.

 

Båtpussing 2016

Det henstilles til medlemmene å følge anbefalingene som har kommet fra Klima- og Forurensningsdirektoratet.

De sier:

 

De som driver småbåthavner har plikt til å påse at virksomheten ikke skader miljøet.De understreker at det haster å få på plass systemer som sikrer at farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig og ikke sendes rett i grunnen/sjøen.

 

I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets båtoppussing. Det som er den største forurenseren er sliping/skraping av skrog/bunn.

 

Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk/maling likeså.

 

Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall samles opp ved å bruke en presenning under båten. Samlebeholdere vil bli satt ut ved eller i avfallsboden

 

Dette er starten på en prosess for å gjøre grunnen og bukta renest mulig, det kommer pålegg fra myndighetene.

 

 

Nyheter

Revidert 3. juni 2017

Ny informasjon juni 2017 HENT HER

Sak: Miljøutbygging i havna. Finansiering.

Les den nye miljørapporten under havna.

Orientering til medlemmene sendt ut februar 2016, kan hentes ved å klikke HER