Årsmøter

Vollen Båtforening BA

Stiftet i Vollen 1948 Sidenene er oppdatert 15.11.2017

Det innkalles til Årsmøte på Helselagshuset i Vollenveien 1.

Torsdag 16.11.2017 kl. 19.00.

 

Til behandling foreligger:

1. Godkjennelse av innkallelsen.

2. Årsberetning.

3. Regnskap.

4. Fastsettelse av kontingent og havneavgifter.

5. Valg.

a) Formann for 1 år

b) Nestformann for 1 år

c) Kasserer for 1 år

d) Styremedlem for 1 år

e) Sekretær for 1 år

f) 2 revisorer for 1 år

6. Innkomne forslag

a) Fra styret

b) Fra medlemmene

7. Eventuelt

_______________________________________________________________

Vedleggene; årsberetningen og saker til behandling på årsmøtet blir ettersendt.

Det serveres kaffe og kaker.

VEL MØTT

Styret

 

Nyheter 2017

 

Her ligger dokumenter til årsmøtet 2017

 

Årsregnskap

Årsberetning

Styret og utvalg

Havneavgifter

Rapport fra StyreWeb