Havnen

Nyheter

 

Rapport fra miljøgruppa

Les rapporten HER

 

Viktige telefoner i havna

 

Vaktboden 667 96 576

 

Vaktsjef 938 61 430

 

Brannvern 415 51 417

 

El. anlegg 971 12 306

 

Høytr. spyler 938 61 430

 

Vollen Båtforening BA

Stiftet i Vollen 1948 Sidenene er oppdatert 15.11.2017

Infomasjon om båthavna

 

Nødstigenes plassering er merket for å være lett synlig for alle brukere av havnen.

 

Det er nå 113 søkere på venteliste for å bli andelseiere i VBF.

Det er ingen andeler i oppsigelse.

 

Kort som er kommet bort, mistet eller tatt hull i erstattes mot et gebyr på NOK 200.

Kort som ikke lenger fungerer byttes vederlagsfritt.

 

Meld straks fra om tap av kort slik at dette kan deaktiveres.

 

Styret anbefaler andelseierne å ha båtene ansvarsforsikret.

 

Fortøyningsreglement i havna kan hentes ned her.