Styret

Vollen Båtforening BA

Stiftet i Vollen 1948 Sidenene er oppdatert 15.11.2017

Styret og utvalg 2017

Styret

Formann

Evnsen Even

901 49 296

even.e@online.no

Viseformann

Hågå Jan

930 54 005

jan.haga@statkraft.com

Kasserer

Lund Mats

482 29 845

mats.l@online.no

Sekretær

Rustad Carl Otto

938 78 970

carl-otto@usa.net

Styremedlem

Danielsen Bjørn

911 18 217

bjdanie@online.no

Styremedlem

Heineberg, Kjetil

917 45 050

kjetil@heineberg.no

Havnesjef

Rasch Olsen Niels

900 91 685

nielsro@gmail.com

Vaktsjef

Andersen og Chr. Rustad

938 61 430

christian_rustad@hotmail.com

Varamenn

Elnes, Tom

915 43 423

tom@larselnes.no

Fjelldal, Jan Erik

900 61 185

milco@online.no

Michelet, Espen

974 78 000

espen.michelet@me.com

Revisor

 

Nielsen, Brede

951 42 655

brede.nielsen@gmail.com

Øgaarden, Christian

950 85 789

christian.ogaarden@avinor.no

Utn. komité æresmedlemmer

Danielsen, Bjørn

911 18 217

bjdanie@online.no

Grønlund, Willy

906 53 203

willy-gr@online.no

Rød, Trygve

901 49 230

trygroed@online.no

Festkomité

Nystrøm, Tore

909 53 817

torenystrom@yahoo.no

Rekkedal, Svein

415 27 629

 

Ryen Rustad, Unni

986 80 648

 

WEB Ansvarlig

Sverre Wiseth

97623723

swiseth@online.no

Vinsj/tralle gruppe:

Belstad, Torbjørn

480 91 320

tbelsta@online.no

Hopstad, Steinar

992 13 078

steihop@online.no

Rustad, Carl-Otto

938 78 970

carl-otto@usa.net

Salvesen, Per

918 66 627

ps@autek.no

Mastekran gruppe:

Grønlund, Willy

906 53 203

willy-gr@online.no

Danielsen, Bjørn

911 18 217

bjdanie@online.no

Wiseth, Tommy

97063832

twiseth@online.no

Oppl.Gruppe

Danielsen, Bjørn

911 18 217

bjdanie@online.no

Aksnes, Asbjørn

928 91 570

a-aksnes@online.no

Christiansen, Sven

906 20 774

svechris@online.no

Robsahm, Finn

995 83 579

finn@robsahm.org

Nyheter

 

Revidert pr. 09.05.2017

Print en full liste over medlemmer i styret HER