Utsett-Opptak

Vollen Båtforening BA

Stiftet i Vollen 1948 Sidenene er oppdatert 15.11.2017

 

 

Informasjon om opptak og utsett av båter i havna

 

Det påminnes om at det skal være minst 3 meters avstand fra støtteben til bryggekant, når båter tas opp eller settes ut med kranbil.

Dette gjelder for hele anlegget inkludert molo og Moloveien.

Anlegget er ikke dimensjonert for punktlast mot kaifront.

OBS miljøhensyn gjelder alltid.

Vi henstiller til alle å ta hensyn til miljøet ved opp-pussingen, bruk presenning under båten ved skraping og avsug på slipemaskiner. Avskrap og slipestøv samles i egne tønner i miljøstasjonen. Foreningen vil etter hvert gå til anskaffelse av egnet slipe/avsug maskin for utlån, det vil også bli skaffet presenninger.

 

Nyheter

 

Båtene skal settes ut 23. og 24. september 2017,

Start kl. 0900

.

Orientering på vaktboden kommer

senest 18. september.

 

Tilbakemeldinsskjema sendes ut til andelseiere på mail. Må besvares innen

13. september.

 

 

 

Årets opptak fastsatt til 23. og 24. september 2017.

 

Nærmere informasjon vil bli slått opp på vaktboden senest 18. september.

Alle båter som benytter VBF's arealer i løpet av vinteren 2017/2018 må betale arealleie eller havneavgift,

som vedtatt på årsmøtet. På grunn av plassmangel ber styret om at joller bringes hjem for opplag.

Avgift med kran på opptaksdag tilsvarer leie av kran.

 

Viktig nyhet ved opptak av båter høsten 2017.

I forbindelse med opptak av båter er det viktig å legge merke til at det ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 2017, at VBF skal delta i et vaskeprosjekt hos Vollen Marina. Det vil si at styret i VBF henstiller til andelseiere, som skal ha båten på land, at de bestiller vasketime i løpet av14 dager før opptak hos Vollen Marina.

 

Priser VBF's høstvask:

0-25 fot = 500,-

26-45 fot = 800,-

46-53 fot = 1000,-

 

Det tar om lag 10-15 minutter å utføre. Ta kontakt på telefon 97047489.

Dette er et miljøprosjekt for å hindre giftig forurensende bunnstoff og komme ut i sjøen.